بایگانی‌های پلتفرم - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : پلتفرم

معمای مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها

مسئولیت پلتفرم به دلیل ماهیت واسطه‌‌‌ای بودن آن در اغلب نظام‌‌‌های حقوقی از مسئولیت ارائه‌دهندگان مستقیم کالا و خدمات منفک شده و یک نظام حقوقی افتراقی برای این دسته از کسب‌ و ‌کارها تعریف گردیده است.

۱۲ شهریور ۱۴۰۲