بایگانی‌های پرستاری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : پرستاری
کمبود نیرو آسیب جبران‌ناپذیری را به بخش پرستاری و مراکز درمانی کشور وارد کرده است

کمبود پرستار نتیجه سیاست استخدامی غلط

برخی کمی‌ها و کاستی‌ها گریبان نظام سلامت را گرفته است، همچون کمبود پرستار که قدمت آن به سه دهه می‌رسد. تعداد ناکافی پرستار در سیستم‌ بهداشت و درمان که وظیفه تأمین سلامت جامعه را برعهده دارد باعث شیفت‌های فشرده و اضافه‌کار اجباری و افت کیفیت خدمات درمانی می‌شود.

۲۰ دی ۱۴۰۱

جامعه پرستاری به مدل تعیین‌شده برای تعرفه گذاری خدمات اعتراض دارد

تعرفه های نامتعارف

اگرچه در ایام اوج‌گیری کرونا، بر لزوم توجه به مطالبات و حقوق پرستاران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار بهداشت و درمان جامعه تأکید شد و چندین بار شخص مقام معظم رهبری به این ماجرا ورود کردند اما اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با شکل و شمایل کنونی، اختلاف میان کادر پرستاری و رفتار سلیقه‌ای در پرداخت کارانه را در پی دارد.

۱۶ آبان ۱۴۰۱

نگاهی به حلقه مفقوده در نحوه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

چرا انتظار جامعه پرستاری برآورده نشد؟

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بالاخره رنگ و بوی اجرایی شدن به خود گرفت و تعرفه های آن به تصویب هیئت دولت رسید. علیرغم آنکه تصور می شد با تحقق این قانون هویت بخشی و استقلال حرفه‌ای پرستاران رقم می خورد و نقش این گروه شغلی زیر چتر سایر گروه‌ها و به‌ویژه پزشکان قرار نمی‌گیرد، اما نحوه تعیین تعرفه های خدمات پرستاری مورد انتقاد واقع شده و برای واکاوی علل آن می توان بر گفته های دبیرکل خانه پرستار تکیه کرد. «محمد شریفی مقدم» هدف و شاه بیت تصویب این قانون را برقراری عدالت می داند تا به عبارت بهتر، پرداخت ها در گروه های پزشکی و پرستاران عادلانه شود

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱