بایگانی‌های پرداخت قبوض - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : پرداخت قبوض

پرداخت کدام قبوض برعهده مدیر ساختمان است؟

با افزایش جمعیت، آپارتمان‌نشینی به امری رایج در جامعه تبدیل شده است. به دلیل ایجاد نظم و هماهنگی در آپارتمان‌ها و ساختمان‌های چند واحده، فردی به نام مدیر ساختمان تعیین می‌شود. این شخص دارای وظایف گوناگونی است؛ اما بسیاری از ما با شنیدن نام مدیر ساختمان پرداخت قبض آب، برق و شارژ ماهیانه را به یاد می‌آوریم.

۱۰ دی ۱۴۰۱