بایگانی‌های پایگاه سرّی پهپادی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : پایگاه سرّی پهپادی
رونمایی ارتش از پایگاه سرّی پهپادی در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است

پهپادهای منتظر

در محیط سیاسی ناپایدار و سیال امروزینِ جهان، امکان وقوع جنگ  برعلیه جمهوری اسلامی ایران همواره وجود دارد. در این فضای به‌شدت تغییرپذیر و نامطمئن، تدوین راهبردها برای افزایش توان رزمی نیروهای مسلح درجنگ‌های آینده مبتنی بر تکامل اندیشه‌های نظامی، تاکتیک‌ها و فناوری پیشرفته یک ضرورت ملی و حتمی است.

۱۰ خرداد ۱۴۰۱