بایگانی‌های وی ‌او دی‌ - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : وی ‌او دی‌

نگاهی به تنظیم‌گری وی ‌او دی‌ها در جهان

خدمات ویدئو بر اساس تقاضا(VOD) که در ایران بیشتر با تعبیر شبکه نمایش خانگی از آن یاد می‌شود در سال‌های اخیر به‌گونه ای فراینده‌ای محبوبیت یافته اما نگرانی‌ها از نامناسب بودن این خدمات، سبب فعال شدن بخش «تنظیم‌گری» شده است.

۰۸ بهمن ۱۴۰۲