بایگانی‌های وضعیت کودکان کار - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : وضعیت کودکان کار
به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان؛ راهکار مقابله با این معضل بررسی شد

جامانده از کودکی

کارشناسان به چشم یک معضل اجتماعی به آن می‌نگرند که نه‌تنها بنیان‌های طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می‌کند بلکه تهدیدی برای آینده اجتماع به شمار می‌رود اما دولت در قبال این تهدید خطیر، «مسئولیت‌پذیر نیست و عزمی برای اجرای تکالیف قانونی خود ندارد.»

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

اینفوگرافی؛کودکان کار

کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربۀ دوران کودکی بی‎بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می‌کند. کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود.

۲۲ خرداد ۱۳۹۹

«رسالت »به وضعیت کودکان کار در مواجهه با کرونا ویروس می‌پردازد؛

کرونا کار کودکان را کم‌نکرد!

این روزها، ما در وسط بحران ناخواسته‌ای قرار داریم که خیلی‌ها از آن تحت عنوان «غول کرونا» یاد کرده و تأکید می‌کنند، باید هر طور هست با قرار گرفتن در خط مقدم پیکار، این غول را شکست داد، اما باتوجه به این‌که هنوز نتوانسته‌ایم شاخ این غول را بشکنیم، چگونه می‌توانیم از کودکان بی‌دفاع سرزمین‌مان مراقبت کنیم؟

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

«رسالت» وضعیت کودکان کار را تحلیل می‌کند؛

آسیبی با هزار مسئول

عـادي شـدن مسـائلي کـه هـر کـدام في‌نفسه تکان‌دهنده، شــوکه کننده و دردآورنــد، ظاهرا بــه شايع‌ترين مکانيســم دفاعـي در مواجهـه بـا اين مسـائل بدل شـده اسـت، آن‌چنان کـه فجيع‌ترين و دردناک‌ترين پديده‌ها بعـد از چنـد روز ســروصداي قابــل پيش‌بيني، عــادي و بايگاني‌شده است

۰۱ بهمن ۱۳۹۸