بایگانی‌های وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزیر بهداشت:

۱۰ درصد جمعیت کشور سالمند هستند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز فراتر از انتظار ما، ۱۰ درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند و برآورد دوبرابر شدن جمعیت سالمند کشور تا سال ۱۴۲۰، بسیار تکان دهنده است.

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰