بایگانی‌های وزیرکشور - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : وزیرکشور

وضع نامناسب آب در پایتخت

وزیرکشور گفت:یکی از مشکلات شهر تهران با توجه به کاهش نزولات آسمانی، ذخیره پشت ۵ سدی است که آب تهران را تامین می‌کند و وضع در این بخش خوب نیست و باید مراقبت کرد.

۰۴ آبان ۱۴۰۱