بایگانی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : وزارت فرهنگ و ارشاد
لاله افتخاری، کارشناس مسائل فرهنگی:

دولت نمره قبولی در وزارت فرهنگ و ارشاد ندارد

لاله افتخاری، کارشناس مسائل فرهنگی،در نقد عملکرد دولت تدبیروامید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار «رسالت» گفت: بخشی از عملکرد فرهنگی دولت فراتر از وزارت ارشاد است و در حقیقت وزیر ارشاد  زیرمجموعه رئیس دولت بوده و مجبور است که تابع نگاه کلان دولت باشد.

۲۸ مهر ۱۳۹۹