بایگانی‌های وزارت رفاه و تامین اجتماعی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : وزارت رفاه و تامین اجتماعی

حل مشکلات معیشتی، اشتغال و مسکن معلولان در دستور کار وزارت رفاه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش توانمندی معلولان با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توجه به اشتغال معلولان و بخش‌های تولیدی و خدماتی و اداری، فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و بسیج همگانی در راستای مسئولیت اجتماعی آنها برای جذب مشارکت و خدمات مطلوب و توجه به حل مشکلات معیشتی و اشتغال و مسکن جامعه معلولان را از جمله وظایف و راهبردهایی عنوان کرد که در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.

۱۱ آذر ۱۴۰۱