بایگانی‌های واکسیناسیون کرونا - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : واکسیناسیون کرونا
25 درصد از مردمی که در مقابل تزریق واکسن مقاومت می‌کنند، مخل سلامت اجتماع هستند

۲۵ درصد خطرساز برای جامعه

بهترین راه مواجهه علمی و منطقی با آن‌هایی که در مقابل واکسیناسیون صف‌آرایی کرده‌اند و اصطلاحا ضدواکسن‌اند این است که از برخی خدمات عمومی محروم شوند اما موضوع این گزارش، پرداختن به مباحث تشویقی و تنبیهی نیست، بلکه هدف از نگارش متن پیش رو، تحلیل و واکاوی این آمار است که ۲۵ درصد از مردم دربرابر تزریق واکسن کرونا مقاومت می‌کنند و آن‌گونه که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته، این گروه با افکار و تبلیغات سوء، سلامت بقیه مردم جامعه را هم به خطر می‌اندازند.

۱۵ آبان ۱۴۰۰

از اقناع و تعامل تا اجباری بودن واکسیناسیون

واکسیناسیون اجباری یا اقناعی؟

شایعات درباره تاثیرات و عوارض منفی واکسن‌های ضد کرونا همچنان دهان به دهان می چرخد و عده ای از تن دادن به تزریق واکسن اجتناب کرده و یا از این مقوله علمی گریزانند اما از آنجایی که واکسیناسیون تنها راهکار بازگشت به زندگی عادی است، باید این ترس و گریز را به نحوی مهار و کنترل کرد.

۰۳ آبان ۱۴۰۰

تأملی بر طرح قرنطینه هوشمند که نباید با شتابزدگی در بازگشایی ها همراه باشد

بایدها و نبایدهای قرنطینه هوشمند

عبارت «قرنطینه هوشمند» زیاد به گوشمان خورده، طرحی که بناست در هفته‌های آینده، دسترسی افراد واکسینه نشده به خدمات عمومی و اجتماعی را محدود کرده و با تدارک زیرساخت های لازم، بیماری کرونا را به شکل هوشمند، رصد و کنترل کند.

۱۰ مهر ۱۴۰۰