بایگانی‌های هکر - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : هکر
اطلاعات هفت میلیون صهیونیست هک شد

هکرها موساد را زمین‌گیر کردند

روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارانوت»، خبر داد  که گروهی از هکرها توانسته‌اند به اطلاعات چند میلیون صهیونیست دسترسی پیدا کنند.خبرگزاری فلسطینی «شهاب»‌ به نقل از یدیعوت آحارانوت گزارش داد، گروه یادشده که خود را «Sangkancil» نامیده،‌ توانسته بانفوذ به وبگاه‌ مقامات محلی اطلاعات هفت میلیون صهیونیست را هک کند.

۱۸ شهریور ۱۴۰۰

سرقت گسترده اطلاعات محرمانه هسته ای، نظامی، اقتصادی و بهداشتی آمریکا؛

پتک هکرها بر سر کاخ سفید

حملات سایبری گسترده به آمریکا و وزارتخانه ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مختلف آن، این کشور را در بحرانی سخت قرار داده است. در آینده ، احتمالا شاهد افشای اطلاعات مهم و تکان دهنده ای در خصوص فعالیت‌های آمریکا در حوزه های مختلف باشیم.

۲۹ آذر ۱۳۹۹

«رسالت» نحوه حملات سایبری به ایران را بررسی می‌کند؛

هکرهایی که به کاهدان می‌زنند

دنياي امروز را به طور قطع مي توان عرصه پيشتازي فضاي مجازي قلمداد کرد که در آن جنگ ها نيز به جنگ هاي سايبري يا مجازي تبديل شده اند.

۱۷ مهر ۱۳۹۸