بایگانی‌های همایش ملی ارتقای شفافیت - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : همایش ملی ارتقای شفافیت
همایش ملی ارتقای شفافیت با هدف رشد سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار شد

تحول حکمرانی با تحقق شفافیت

عزم جدی مسئولان نظام برای ایجاد شفافیت؛ امیدها به مقوله تحول که مطالبه رهبر انقلاب و مسئله حکمرانی نو که امروزه مطرح است را افزایش می‌دهد. شفافیت به عنوان یک رکن مهم در مردم‌مبنا کردن حاکمیت ظاهرا یک تصمیم سیاسی است اما گام مهمی در وظیفه جهاد تبیین نیز به شمار می‌رود. شفافیت خود به معنای روشن شدن عرصه حاکمیت است و این روشنایی، ذهن عموم مردم را نیز روشن خواهد کرد.

۲۰ آذر ۱۴۰۱