بایگانی‌های هفته کودک - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : هفته کودک
به مناسبت هفته ملی کودک ضرورت توجه به این قشر آسیب‌پذیر بررسی شد

کودک ریشه جامعه

کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای به شمار می‌روند و گاه با پدید آمدن نابسامانی‌هایی در دوره رشد و تربیت کودکان و محرومیت ازآنچه حق طبیعی و انسانی آن‌هاست، به مظلوم‌ترین افراد تبدیل می‌شوند. در چنین شرایطی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک برای حمایت از حقوق اولیه و اساسی کودکان که از موجودیت انسانی و اقتضائات سنی آنان ناشی می‌شود، در سطوح عالی تصویب و اغلب پذیرفته‌شده‌اند، اما به توفیق چندانی دست نیافته‌اند و مشکلات حاد و شرایط دشوار برخی کودکان در دنیای حاضر دلیلی بر صحت این مدعاست.

۱۸ مهر ۱۴۰۱