بایگانی‌های نیکلا سارکوزی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : نیکلا سارکوزی

سارکوزی در زندان

نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور  پیشین فرانسه، به سه سال زندان، ازجمله یک سال حبس غیرتعلیقی محکوم شد.هرچند  سارکوزی با درخواست تجدیدنظر، به رفع اتهام از خود امید بسته است، اما افق قضائی برای وی با چنین تقاضایی باز و آفتابی نخواهد شد. او که تا آن هنگام باید دست کم بیش از یک سال در انتظار بماند، تنها دو هفته دیگر در پرونده دیگری در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت و پس‌ازآن نیز در دو ماجرای دیگر احتمالا به دادگاه فراخوانده خواهد شد.

۱۴ اسفند ۱۳۹۹