بایگانی‌های نشست زمین - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : نشست زمین
فرونشست زمین، سهمگین ترین مخاطره طبیعی که نادیده گرفته شده است

نشست زمین، پویاتر از اقدامات مدیران

این مرگ پنهانی و تدریجی و این مرگ آرام زمین را کسی جدی نمی‌گیرد. خطر، شتابان و سرآسیمه تا یک‌قدمی تهران خود را رسانده و دیر یا زود، زمین دهان بازکرده و زیرپای این شهر را خالی می‌کند. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، افزون بر مدیریت ناکارآمد منابع آبی دست‌به‌دست هم داده تا فرونشست، بمب ساعتی بی‌صدایی باشد که هر آن، ساکت و خاموش در آستانه انفجار است.

۲۱ تیر ۱۴۰۰