بایگانی‌های نشانه های بیماری کرونا - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : نشانه های بیماری کرونا
«رسالت» وضعیت مبتلایان کرونا ویروس در کشور را بررسی می کند؛

ویروس شایعه و ترس

تصور کنید در کمال ناباوری و حیرت، کرونا ویروس مشهور، ما را هم به شمار مبتلایانش بیفزاید، هرچند این مسئله چندان عجیب و غریب نیست و به همین دلیل، مقاومت جلوه‌ای ملموس‌تر یافته و ما از هر صدای عطسه و سرفه ای می لرزیم و به ناگهان با بروز نخستین نشانه های بیماری کرونا به یکی از مراکز درمانی برای تشخیص قطعی مراجعه می کنیم.

۱۹ اسفند ۱۳۹۸