بایگانی‌های نسخه نویسی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : نسخه نویسی
نسخه‌نویسی الکترونیکی درحالی از امروز اجرایی می‌شود که هنوز زیرساخت‌ها فراهم نیست

ضعف و قوت‌های حذف نسخه‌نویسی کاغذی

از امروز باید تمامی نسخه‌های بیماران به‌صورت الکترونیکی تجویز شود اما اجرای کامل این طرح مستلزم بسترسازی و پیش‌نیازهایی است که همچنان فراهم نشده و به دلیل فقدان سیستم هماهنگ و یکپارچه و مدیریت واحد، پیش‌بینی می‌شود که طرح مزبور با چالش‌هایی مواجه شود. سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته با توقف صدور دفترچه‌های درمانی، نخستین گام را در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور برداشت تا با همکاری وزارت بهداشت و درمان علاوه بر رفع مسائل نظام سلامت، زمینه تشکیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان فراهم شود، اما اجرای ناقص آن با مخالفت‌های متعددی مواجه شد و بسیاری از مراکز درمانی و داروخانه‌ها عنوان کردند که فاقد تجهیزات و زیرساخت‌های کافی برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک هستند.

۰۱ دی ۱۴۰۰