بایگانی‌های نزاجا - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : نزاجا
گزارشی از تازه‌ترین دستاوردهای نظامی ایران؛

صنعت دفاعی بر قله افتخار

راهبرد «ما می‌توانیم» دیگر شعار سیاسی یا تعارف نظامی نیست بلکه اثبات کارآمدی تفکری است که «زانوی خودی» را به «عصای دیگری» ترجیح می‌دهد و معتقد است اگر بنا باشد به امید دیگران بنشینم هرگز نخواهیم توانست در مسیر پرپیچ‌وخم پیشرفت قدمی از قدم برداریم؛ حال اگر آن‌طرف مقابل، غرب باشد این گزاره اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

۰۷ مهر ۱۳۹۹