بایگانی‌های نرخ هاي جديد بنزين - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : نرخ هاي جديد بنزين
علی ربيعی مدعی شد مردم از پیش‌در ارتباط با گرانی بنزین اقناع شده بودند اما دقت نداشتند؛

اقناع عباد

با گذشت چند روز از اعلام نرخ هاي جديد بنزين و فروکش کردن برخي ناآرامي ها، سخنگوي دولت، به جاي آن که در مقام عذرخواهي ظاهر شده و توضيح دهد که چرا طرحي با اين درجه از اهميت، اين قدر ضعيف اطلاع رساني شده است، طلبکارانه گفته است که «ما از پيش اقناع کرده بوديم» و اضافه کرده که «تعجب مي کنم که چطور برخي بزرگان انتقاد مي کنند»

۳۰ آبان ۱۳۹۸