بایگانی‌های نخست وزير لبنان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : نخست وزير لبنان
«رسالت» در گفت‌وگو با کارشناسان، تبعات استعفای نخست وزیر لبنان را بررسی کرد؛

سعد و نحس یک استعفا

نزديک به دوهفته از اعتراضات و تنش هاي داخلي لبنان مي گذرد و گمانه زني ها درمورد استعفاي نخست وزير لبنان، هر روز داغ تر مي‌شد تا اينکه ديروز سعدالحريري استعفاي خود را به ميشل عون، رئيس جمهور لبنان تسليم کرد.

۰۷ آبان ۱۳۹۸