بایگانی‌های ناتو از افغانستان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : ناتو از افغانستان
ناتو پاسخگوی جنایات خود در افغانستان نیست

پرونده باز دو دهه اشغالگری

 این روزها در سالروز خروج ناتو از افغانستان، شاهد طرح ابهامات و پرونده‌های متعددی در خصوص جنایات آمریکا ، انگلیس و دیگر اعضای پیمان آتلانتیک شمالی در این کشور هستیم. در طول دو دهه اشغالگری غرب در افغانستان، جنایات زیادی به وقوع پیوسته که اتفاقا رسانه‌های آمریکایی و اروپایی و فراتر از آن، صاحبان پنهان و آشکار قدرت در این کشورها کمترین تمایلی نسبت به آشکارسازی آن‌ها ندارند. 

۰۶ شهریور ۱۴۰۲