بایگانی‌های نئو نازی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : نئو نازی

رشد نئونازیسم در اروپای امروز

طی روزهای اخیر، نهادهای امنیتی در کشورهای مختلف اروپایی نسبت به رشد فعالیت نئونازیسم در این کشورها هشدار داده‌اند. این هشدارها در حالی مخابره می‌شود که هرروزه، یارگیری‌های آَشکار این گروه‌های افراطی در جوامع غربی بیشتر می‌شود.

۳۰ بهمن ۱۳۹۹