بایگانی‌های مولد سازی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مولد سازی
آثار اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بررسی شد

ساز مولد‌سازی کوک می‌شود؟

هفتم بهمن ماه بود که مصوبه شورای سران درباره مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق مسئولان در رسانه‌ها مطرح شد. مصوبه‌ای که بر اساس آن دولت می‌تواند اموال غیرمنقول خود و به صورت موردی اراضی و زمین‌های بایر را مولدسازی کند. 

۱۷ بهمن ۱۴۰۱