بایگانی‌های موزه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : موزه
بررسی طرح هیئت‌امنایی شدن موزه‌های کشور؛

اداره موزه‌ها در دست‌انداز مدیریت دولتی

صنعت گردشگری روزهای رکود خود را سپری می‌کند و با گسترش ویروس کرونا در ماه‌های گذشته بسیاری از مراکز فرهنگی و تاریخی ازجمله موزه‌ها تعطیل شدند

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹