بایگانی‌های موج چهارم کرونا - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : موج چهارم کرونا
«رسالت »آخرین وضعیت کرونا در کشور و تعیین تکلیف آزمون‌ها را بررسی می‌کند

موج پشت موج!

روند بیماری نزولی شده و از نظر وزیر بهداشت پیک چهارم به آخر خط رسیده و رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گوید در همه استان‌ها به پیک نهایی رسیدیم و مسیر نزولی پیک شروع شده است. اما این‌ها نباید ما را به خوش‌بینی کاذب دچار سازد و فرمان کنترل کرونا را از دستمان خارج کند.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

سیدجلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

عدم هماهنگی مسئولان باعث اوج‌گیری کروناست

سیدجلیل میرمحمدی،  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» در مورد مدیریت کرونا در کشور بیان کرد: تصمیمات ستاد ملی کرونا از پیک اول تا به امروز که به پیک چهارم رسیده‌ایم تصمیماتی به‌صورت زیگزاگی و پرفرازونشیب بوده است و یکی از ویژگی‌های تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا ازنظر من که تجربه مدیریت در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دارم و هم در کمیسیون بهداشت هستم عمدتا تصمیمات به‌موقع نبوده است،  شاید برخی از تصمیمات گرفته‌شده خوب بوده اما چون به‌موقع نبوده مانع از اوج‌گیری بیماری و کاهش شیوع نشده است.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

حال کشور خوب نیست و مسئولان همچنان سیاسی کاری می کنند

وضعیت قرمز

ما مردم چوب سیاست‌ها و بی عملی دولت را می خوریم، دولت غیرپاسخگو که از یک سو مجوز سفرهای نوروزی را صادر می کند و از سوی دیگر وقتی کشور به لحاظ رنگ بندی کرونایی به قرمز تغییر وضعیت می دهد، انگشت اتهام را به سوی ملت نشانه می رودو خطاب به آنان مدعی می شود، «ما گفتیم اگر سفر بروید، اوضاع چنین می شود و چنان»!

۱۸ فروردین ۱۴۰۰

افزایش شهرهای قرمز و نارنجی و حلقه مفقوده سیاست گذاری و نظارت درست

موج چهارم کرونا سوغات سفرهای نوروزی

چه بد که قاصد خوش خبر نیستیم و نخستین گزارش ما در آغازین روزهای بهار، مقارن است با شکوه های وزیر بهداشت که می گوید، ویروس مهاجم از هوا و زمین به همه جا پر گشوده و این ماییم و سرکشی گونه جهش یافته انگلیسی که از راه رسیده، خوزستان را گرفتار کرده و ضرب شست ویروس موتاسیون یافته را به ما چشانده...

۱۴ فروردین ۱۴۰۰