بایگانی‌های مهدی رسولی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مهدی رسولی
وقتی کاخ سفید متحدان خود را نیز غارت می‌کند

نتیجه بازی اروپائیان در زمین کاخ سفید

 کشورهای اروپایی در حالی آمریکا را در جنگ اوکراین همراهی کردند که ایالات‌متحده اعلام کرده بود که تبعات این جنگ که برای اروپا انرژی خواهد بود را جبران خواهد کرد. به عبارتی کشورهای قاره سبز  بیشتر با رویکرد اعتماد به آمریکا در راستای تأمین انرژی، تحریم و درنتیجه وارد فاز تقابل با روسیه شده بودند.

۱۳ دی ۱۴۰۱