بایگانی‌های مهدی اسفندیار - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مهدی اسفندیار
مهدی اسفندیار، پژوهشگر و نویسنده حوزه سلامت مطرح کرد:

صنعت دارویی کشور گرفتار تعارض منافع شدید

مهدی اسفندیار، پژوهشگر و نویسنده حوزه سلامت با اشاره به این‌که صنعت دارویی ما دچار تعارض منافع شدید است، در خصوص عدم باورپذیری گزارش‌ها و ادعاهای مسئولین این حوزه به «رسالت » می‌گوید: « در این صنعت تمام ارکان تصمیم گیر اعم از سیاست‌گذاری، اجرا، تولید و غیره چرخه‌های وابسته به هم هستند و گزارشات و ادعاهای آن‌ها را چندان نمی‌شود باور کرد.

۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

مضحکه‌های مدیریت کرونایی در کشور

آن‌قدر تأسفبار است که قابل بیان نیست. بعد از حدود هشت ماه که شبانه روز ضعف های اساسی وزارت بهداشت را در مهار کرونا بیان کردیم تازه برخی شخصیت ها و رسانه ها به اوج فاجعه رسیده و زبان باز کردند.

۳۰ مهر ۱۳۹۹

درس‌های کرونا را خوب بیاموزیم

سخنان اخیر نمکی در یادداشت اینستاگرامی وی خیلی شگفت‌آور است، از اهمیت اقتصاد سلامت و مشکل اقتصاد در درمان سخن می‌گوید اما معاون درمان وی فوق تخصص آنکولوژی است و نه متخصص اقتصاد سلامت؟!

۱۹ شهریور ۱۳۹۹

درد مضاعف بیماران در بیمارستان‌ها؛

فقدان مهارت ارتباطی در سیستم درمانی

ماجرا ازآنجا آغاز شد که بیمار از استان مازندران برای پیگیری درمان به بیمارستان فیروزگر تهران معرفی شد، یکی از بهترین پزشکان، مسئولیت درمان را بر عهده گرفت. مشکل سنگ کیسه صفرا بوده و نیازمند شیوه خاصی که به اعتقاد پزشک معالج بیمار در مازندران، تنها دو پزشک در کل کشور ما قادر به درمان این بیمار است.  

۱۲ مرداد ۱۳۹۹