بایگانی‌های مهاجر سرزمین آفتاب - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مهاجر سرزمین آفتاب
«مهاجر سرزمین آفتاب» روایتی از یک رابطه بین‌فرهنگی عمیق میان فرهنگ ایرانی و ژاپنی است

از شرق تا اشراق

ژاپن کشور عجیبی است و از هر نظر قابل‌مطالعه. در ایران ژاپن را به کشوری آسیایی می‌شناسند که علی‌رغم فاصله‌ جغرافیایی با اروپا و آمریکا، توانسته خود را به قافله تمدن غرب برساند و ازاین‌رو قابل الگوگیری و مدح و ستایش است. این ایده خصوصا در دهه هفتاد که توسعه آرمان بخشی از زمامداران کشور بود، بیشتر مطرح می‌شد و در همین زمان است که چشم تیزبین شهید آوینی، بیراهه بودن این نوع الگوگیری را می‌بیند و مقاله «راز سرزمین آفتاب» را می‌نویسد که اکنون در کتاب «فردایی دیگر» قابل مطالعه است.

۰۲ شهریور ۱۴۰۱

حکایت مادر شهید ژاپنی تبار که از سرزمین آفتاب جذب آفتاب اسلام شد

سبا در جست‌وجوی سلیمان اسلام

در میان فرمانروایان، برخی هستند که برای افکار مردم زیردست خود اعتباری قائل نمی‌شوند و رو به زور می‌آورند. برای این گروه از حاکمان مهم نیست که مردم آن‌ها را دوست داشته باشند یا خیر و اگر هم مهم باشد، با خودفریبی تصور می‌کنند که مردم در هر حال عاشق آنند. تکیه این دسته حاکمان به اطاعت قلبی مردم نیست، چه گمان می‌کنند تا چماق بر سر رعیت باشد آنان به راه حاکم می‌روند.

۱۲ تیر ۱۴۰۱