بایگانی‌های مهاجران افغان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مهاجران افغان
از موج خطرناک افغان هراسی تا فرصت حضور مهاجران در کشور

مهاجران افغان فرصتی برای ایران

خبرسازی‌های جعلی و شایعه‌پردازی‌ درباره حضور افاغنه در ایران و پیامدهای ناخوشایند آن در رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی در حال نشر و بازنشر است؛ انتشاری که تنها مقصود آن سیاه‌نمایی حضور مهاجران افغان در ایران و به‌تبع آن ایجاد نگرانی برای مردم ایران است.

۲۰ مهر ۱۴۰۲

تأثیر فضای فرهنگی و ادبی ایران بر مهاجران افغانستانی؛

تبلور فرهنگ مهاجران در سرزمین مادری

پيشرفت فرهنگ و ادبيات مهاجران افغانستاني در ايران به‌قدري چشمگير بوده است که بسياري از نويسندگان و شاعران مهاجر افغانستاني در جشنواره‌هاي و مراسم‌  ادبي کشور حضور دارند و آثار ارزشمندي را خلق کرده‌اند.

۰۳ دی ۱۳۹۸