بایگانی‌های منابع و مصارف - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : منابع و مصارف

جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱/ منابع و مصارف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم

لایحه بودجه سال 1401 از حیث منابع و مصارف 3631 هزار میلیارد تومان بوده که سهم منابع عمومی 1372 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها 133 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی 2231 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.

۲۱ آذر ۱۴۰۰