بایگانی‌های منابع آب تجدیدپذیر - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : منابع آب تجدیدپذیر
رویکردهای فعلی، تغییری در وضعیت دریاچه ارومیه ایجاد نخواهد کرد

شرایط دریاچه پیامد توسعه نامتوازن

اصلاح رویکردها مهم‌ترین گام برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه است و متخصصان با تأکید بر این موضوع، انگشت تقصیر را به سمت عوامل مختلفی نشانه می‌روند، مانند «کنترل و به استثمار گرفتن منابع طبیعی» و یا «مهار آب‌های سطحی به شکل حداکثری» و «استحصال از آب‌های زیرزمینی به‌صورت نامتعادل» و از همه مهم‌تر «گسترش روزافزون بخش کشاورزی» که پیامد چندین دهه توسعه نامتوازن و ناپایدار در حوضه آبریز و برداشت بی‌رویه از منابع آب تجدیدپذیر حوضه است.

۰۶ شهریور ۱۴۰۲