بایگانی‌های مفسدین اقتصادی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مفسدین اقتصادی
مردم هم باید در زمینه فسادستیزی پای کار باشند

‌رئیسی: تصمیم قاطعانه دستگاه قضا برای برخورد جدی با مفسدان اقتصادی‌

رئیس قوه قضائیه با اشاره به امیدواری مردم برای مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضا تصمیم جدی برای برخورد با مفسدان اقتصادی دارد و ‌مردم هم باید در زمینه فسادستیزی پای کار باشند.

۲۱ آذر ۱۳۹۸