بایگانی‌های معيشت - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : معيشت
«رسالت»، عدم تناسب حقوق کارمندان با تورم را بررسی می‌کند

خرج شاغل هم با دخل نمی‌خواند!

سال 97 و 98 جزء سخت‌ترين سال‌هاي زندگي کارمندان به‌حساب مي‌آيد و افزايش 10 درصدي به‌اضافه 400 هزار تومان به حقوق کارمندان اميد زيادي براي بهبود کيفيت معيشت آنها به همراه نداشت.

۱۰ شهریور ۱۳۹۸