بایگانی‌های معاون اول رییس جمهور - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : معاون اول رییس جمهور

مخبر: ارز ۴۲۰۰ به یک کانون فساد در کشور تبدیل شده است

معاون اول رییس جمهور گفت: تمام قوای کشور آمادگی دارند با افزایش تعامل و همکاری ها در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به گونه ای گام بردارند تا فشار و آسیبی بر جامعه به ویژه دهک های پایین وارد نشود.

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱