بایگانی‌های مصر - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مصر

مصر در آستانه انفجار؟!

این روزها تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مصر موردتوجه بسیاری از تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل، خصوصا کارشناسان حوزه شمال آفریقا قرار گرفته است. بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل خاورمیانه و آفریقا، در مورد یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که مصر به‌عنوان کشوری مهم در شمال آفریقا، با سیلی از بحران‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.

۱۵ اسفند ۱۴۰۲