بایگانی‌های مصدق - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مصدق
مواجهه دکتر مصدق با مسئله فلسطین می‌تواند الگویی برای ملی‌گراها در قبال صهیونیسم باشد

مصدق و فلسطین

بحران فلسطین از آغاز همواره برای ایرانیان مسئله بوده و بعد از انقلاب اسلامی نیز این مسئله، وارد گردونه نه‌تنها امنیت ملی، بلکه امنیت هستی شناختی ما شده است.  همزمانی این رخداد با قدرت‌یابی و نضج‌گیری «پهلوی» در ایران، امری تصادفی نبود.

۰۵ خرداد ۱۴۰۱

واکاوی الگوهای تاریخی و هویتی کودتای 28 مرداد؛

تحریف دشمنی

 بااین  که سال‌ها از کودتای 28 مرداد می‌گذرد اما زخم تاریخی آن  همیشه با مردم ایران باقی‌مانده و ملت ایران به خاطر روحیه استقلال خواهانه و احساس عرق به منافع ملی، هرگز نتوانستند چرایی دخالت قدرت‌های خارجی در مسیر دولت قانونی ایران را برای ملی کردن صنعت نفت هضم کنند.

۲۹ مرداد ۱۳۹۹

رفراندوم عليه دموکراسي

همزماني طرح مجدد موضوع رفراندوم از سوي رئيس جمهور با درخواست افزايش اختيارات به بهانه شرايط حساس کشور، يادآور سه تجربه پيشين کشور در سال‌هاي گذشته است که اگرچه الزاما نمي توان آن را الگويي تکرار شونده در تاريخ دانست؛ اما بازخواني اين سه رويداد براي ما خالي از نکات آموزنده نيست.

۰۵ خرداد ۱۳۹۸