بایگانی‌های مشکلات بیمارستان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مشکلات بیمارستان
درد مضاعف بیماران در بیمارستان‌ها؛

فقدان مهارت ارتباطی در سیستم درمانی

ماجرا ازآنجا آغاز شد که بیمار از استان مازندران برای پیگیری درمان به بیمارستان فیروزگر تهران معرفی شد، یکی از بهترین پزشکان، مسئولیت درمان را بر عهده گرفت. مشکل سنگ کیسه صفرا بوده و نیازمند شیوه خاصی که به اعتقاد پزشک معالج بیمار در مازندران، تنها دو پزشک در کل کشور ما قادر به درمان این بیمار است.  

۱۲ مرداد ۱۳۹۹