بایگانی‌های مشکلات آبی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مشکلات آبی
لزوم جایگزین شدن نگاه مدیریت‌محور به جای نگاه توسعه‌محور در مصرف آب

کم‌آبی در کمین سرسبزترین مناطق

کاهش بارندگی و خشکسالی‌های پی‌درپی و شدید معضلی است که اغلب مناطق کشور به درجاتی درگیر آن هستند، اما این‌همه خطر نیست. آمارها نشان می‌دهد که خشکسالی استان‌های سبز و پربارش شمالی را نیز تهدید می‌کند.

۲۸ فروردین ۱۴۰۲

وزیر کشور در شهرکرد: بر مشکل “‌بیکاری و تنش آبی” فائق خواهیم آمد‌

وزیر کشور گفت: وحدت خیلی خوبی در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که در برخی مناطق اینگونه نیست، این وحدت، نوید بخش وحدت و انسجام بیشتر برای فائق آمدن استان بر مشکلات خود از جمله بیکاری و تنش آبی است.

۰۴ آذر ۱۴۰۰