بایگانی‌های مشهد مقدس - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مشهد مقدس
امام رضا (ع)نماد شیعه اثنی عشری است پس زیارتش جامعه کبیره زیارت‌ها است؛ کامل‌الزیارات است

خورشید تمام خورشید ‌ها

وقتی بخواهیم از امام رضا علیه‌السلام سخن بگوییم، اولین تصویری که به ذهن و دل‌مان می‌رسد حرم است و شیرینی زیارت و نام رواق‌ها و حال ‌و هوای صحن‌ها و خیابان‌های منتهی به حرم. نماد امام رضا برای ما زیارت است و سفرهای مشهدمان. ما، یعنی ما ایرانی‌ها. حرم خاطره خوب مشترک تمام ما ایرانی‌ها است.

۱۷ مهر ۱۴۰۰

مقام امام رضا علیه‌السلام از منظر اندیشمندان و محدثان اهل تسنن بررسی شد

عشق مذهب ناشناس

شخصیت‌هایی در تاریخ می‌آیند و می‌روند که گرچه دشمن بسیار دارند و در پایان نیز به تیغی زهر آگین کشته می‌شوند، موافق و مخالف در بیان فضیلتشان متفق‌اند. ما ایرانی‌ها با امام رضا (ع) رابطه‌ای شدیدا شخصی و عاطفی داریم، آن‌قدر از امام رضا (ع) لطف و محبت دیده‌ایم که گویی دیگر نیازی نداریم فضائل او را بخوانیم یا مدحش را بشنویم.

۲۶ خرداد ۱۴۰۰