بایگانی‌های مسمومیت مدارس - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مسمومیت مدارس
هنوز گزارش دقیق و روشنی درباره جزئیات پرونده مسمومیت ارائه نشده است

امتداد ناموجه سریال مسمومیت

علی‌رغم گذشت بیش از سه ماه از شروع مسمومیت‌های سریالی و به‌رغم تأکید برخی مقامات بر «عمدی‌ بودن» یا «احتمال عمدی‌ بودن» آن‌ در مدارس، هنوز هیچ مرجعی به‌طور قطعی و رسمی، علت را مطرح نکرده است. 

۱۰ اسفند ۱۴۰۱