بایگانی‌های مسلمانان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مسلمانان
وضعیت مسلمانان میانمار کماکان بحرانی است

جنایتی به نام سکوت!

سازمان ملل متحد همچنان در مقابل آوارگی صدها هزار مسلمان بی‌گناه در میانمار سکوت کرده و اقدامی در  راستای بهبود وضعیت آن‌ها صورت نمی‌دهد.

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

پوتین: تحت نام “آزادی بیان” نباید احساسات مسلمانان را آزرده کرد

رئیس جمهوری روسیه گفت: عدم احترام به احساسات مذهبی دیگران، عواقب مخربی در پی دارد که باید از بروز آن جلوگیری کرد و اصل احترام متقابل و تقویت وحدت، کلید همزیستی مسالمت آمیز درازمدت پیروان ادیان مختلف در روسیه است.

۱۵ آبان ۱۳۹۹

بررسی خشونت هند علیه مسلمانان و موضع‌گیری‌های جهان اسلام؛

کشتارمسلمانان، نقطه پایان اعتبار هند

کشتار بی‌رحمانه مسلمانان در هند، از تلخ‌ترین اخبار تلخ این روزها بود.مردم بی‌گناهی که به‌موجب کوته‌فکری برخی سیاست‌گذاران هند تنها به جرم مسلمان بودن کشته و نام ونشانی از آن‌ها باقی نمی‌ماند.

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

چرا سازمان‌های بین‌المللی نسبت به خشونت‌های هند بی‌تفاوت ‌اند؟

خطر نسل‌کشی در مسلمانان هند

 سرکوب همه‌جانبه و گسترده مسلمانان در هند ادامه دارد.

۱۳ اسفند ۱۳۹۸