بایگانی‌های مسلمانان در هند - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مسلمانان در هند
بررسی خشونت هند علیه مسلمانان و موضع‌گیری‌های جهان اسلام؛

کشتارمسلمانان، نقطه پایان اعتبار هند

کشتار بی‌رحمانه مسلمانان در هند، از تلخ‌ترین اخبار تلخ این روزها بود.مردم بی‌گناهی که به‌موجب کوته‌فکری برخی سیاست‌گذاران هند تنها به جرم مسلمان بودن کشته و نام ونشانی از آن‌ها باقی نمی‌ماند.

۱۴ اسفند ۱۳۹۸