بایگانی‌های مسعود میرکاظمی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مسعود میرکاظمی

میرکاظمی: دنیا متوجه شده که به انرژی ایران نیاز دارد

رئیس سازمان برنامه و بوجه گفت: به دلیل شرایطی که به وجود آمده، دنیا متوجه شده که به انرژی ایران نیاز دارد. با این وجود به سمتی در حرکت هستیم که وابستگی به فروش نفت را به تدریج کاهش دهیم، چرا که ضرورتی ندارد نفت را به صورت خام بفروشیم.

۰۲ مهر ۱۴۰۱

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

برای نان اتفاقی نیفتاده و نمی‌افتد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که با وجود مسایلی که در رابطه با یارانه نان مطرح شده، هنوز نه اتفاقی برای آن افتاده و نه می‌افتد بلکه همچنان آرد یارانه‌ای در حال توزیع است.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

دولت ارزهای آزادشده را در سه بخش هزینه خواهد کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیاست دولت را در قبال نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده ایران از دیگر کشورها برای جبران کسری بودجه، توسعه و پیشرفت کشور اعلام کرد.

۲۸ فروردین ۱۴۰۱