بایگانی‌های مزایا تونویزی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مزایا تونویزی

۳ برنامه رایگان برای مدیریت صدا و نویز کلاس های درسی

کلاسی پر از دانش آموزان آرام و متمرکز... برای بسیاری از معلمان یک کلاس درس عالی است. در حالی که ممکن است گاهی اوقات انجام این کار غیرممکن به نظر برسد، خوشبختانه بسیاری از اپلیکیشن های نظارت بر صدای کلاس درس برای کمک به شما در انجام آن وجود دارد. ما سه ابزار صدا سنج  کلاس را انتخاب کرده ایم که معلمان می توانند به صورت رایگان از آنها استفاده کنند.

۰۲ بهمن ۱۴۰۱