بایگانی‌های مریم زارع - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مریم زارع
بررسی تأثیر اختلافات درون نهاد خانواده بر سلامت روان نوجوانان

آتش اختلاف خانوادگی بر روان نوجوان

نوجوانی را می‌توان مهم‌ترین دوره‌ زندگی هر فرد دانست که ویژگی‌های رشدی آن می‌تواند بـر اختلالات روانی رفتاری فرد در آینده اثر بگذارد. ازاین‌رو مقاله پیش رو برگرفته از نتایج پژوهش‌های موجود به بررسی تأثیر اختلافات و درگیری‌های درون نهاد خانواده و والدین بر سلامت روان نوجوانان پرداخته است. بسیاری از پژوهش‌ها بر جنبه‌های آشکارتر و جزئی‌تر تعارضات همچون پرخاشگری زبانی و فیزیکی متمرکزشده‌اند.

۲۶ آبان ۱۴۰۱