بایگانی‌های مرحوم مسعود دیانی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مرحوم مسعود دیانی
مرحوم مسعود دیانی با یادداشت‌های اینستاگرامی خود به یکی از آفرینندگان روایت سرطان تبدیل شد

دین‌پژوه دین‌محور

نشر اطراف، کتاب ارزشمندی دارد به نام «لنگرگاهی در شن روان». این کتاب مجموعه جستارهایی با موضوع سوگ است. نوع مواجهه آدم‌ها با سوگ، دستمایه تحقیقات علمی و روانشناسی متعددی بوده اما جستار این موضوع را از منظر تجربه شخصی افراد به نمایش می‌گذارد. یکی از این جستارها، متنی است به شدت دردآور و تلخ و ناراحت‌کننده که خواندنش انرژی روحی زیادی لازم دارد.

۲۰ اسفند ۱۴۰۱