بایگانی‌های مرتضی خاکسار - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مرتضی خاکسار
مرتضی خاکسار کارشناس اقتصاد گردشگری:

ایران می‌تواند به کریدور گردشگری دنیا تبدیل شود

مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری در گفت‌‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» اظهارکرد: در تمامی نقاط دنیا به‌منظور‌ حمایت از صنایع مختلف، مشوق‌های موردنیاز درنظر گرفته می‌شود؛ به طورمثال در مناطق ویژه اقتصادی به‌منظور‌ ورود بیش‌تر سرمایه‌گذاران و اشتغال بیش‌تر، معافیت مالیاتی درنظر‌می‌گیرند و گاه سیستم مشوق‌های اقساطی را نیز مطرح می‌سازند.

۰۲ آبان ۱۴۰۲

مرتضی خاکسار، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری:

نیازمند جنبش، تخصص و انقلاب فرهنگی در حوزه میراث فرهنگی هستیم

مرتضی خاکسار، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با‌خبرنگار‌ «رسالت» درتشریح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه اظهارکرد: اکنون که سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه تبدیل‌شده، انتظار بیشتری از این وزارتخانه می‌رود و نیازمند جنبش، تخصص و انقلاب فرهنگی در حوزه میراث فرهنگی و مرمت این بافت‌ها و بناها هستیم تا بتوانیم با توسعه صنعت گردشگری برای کشور ارزآوری داشته باشیم. 

۲۱ شهریور ۱۴۰۱

مرتضی خاکسار، کارشناس گردشگری:

آزادسازی سواحل از اقدامات تأثیرگذار دولت در حوزه دیپلماسی سیاسی و گردشگری بود

مرتضی خاکسار، کارشناس گردشگری در تشریح تأثیر آزادسازی سواحل بر افزایش توریست به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی سیاسی و گسترش صنعت گردشگری، آزادسازی سواحل با رویکرد بسترسازی برای جذب گردشگر بود

۰۵ مرداد ۱۴۰۱

خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری:

ایران می‌تواند از پیشتازان صنعت گردشگری در غرب آسیا باشد

مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری در تشریح اهمیت توسعه گردشگری و ظرفیت‌های موجود برای گسترش این حوزه به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: اهمیت توسعه گردشگری‌ در دنیای مدرنیته بسیار زیاد است. این اهمیت به‌گونه‌ای‌ست که هر کشور‌ توسعه‌یافته به دنبال افزایش مبادلات اقتصادی، تجاری و همچنین ارتقای ۸۰ درصدی صنعت گردشگری خود است. 

۳۱ فروردین ۱۴۰۱