بایگانی‌های مدیر کسب و کار - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مدیر کسب و کار

مدیران بازنده نیستند اگر

وظایف یک مدیر کسب و کار شامل مسئولیت‌هایی است که به سازمان و ذی‌نفعان کمک می‌کند تا به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دست یابند و نیازمند نگرش و مهارت‌های خاصی است

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱