بایگانی‌های مدارس غیر دولتی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مدارس غیر دولتی
«رسالت» نرخ‌های خارج از ضابطه تحصیل در مدارس غیردولتی را بررسی می‌کند

مدرسه یا بنگاه پولسازی؟

مدرسه بنگاه نیست و توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه‌های انتفاعی و اقتصادی مستلزم چاره اندیشی است. به لحاظ جامعه‌شناختی و سیاست‌گذاری آموزش، نباید دانش آموزان را بر اساس پایگاه اجتماعی و طبقاتی دسته بندی و از یکدیگر منفک کرد.

۱۲ تیر ۱۴۰۲

«رسالت» نرخ‌های خارج از ضابطه تحصیل در مدارس غیردولتی را بررسی می‌کند

مدرسه یا بنگاه پولسازی؟

مدرسه بنگاه نیست و توقف روند دگردیسی مدارس به بنگاه‌های انتفاعی و اقتصادی مستلزم چاره اندیشی است. به لحاظ جامعه‌شناختی و سیاست‌گذاری آموزش، نباید دانش آموزان را بر اساس پایگاه اجتماعی و طبقاتی دسته بندی و از یکدیگر منفک کرد.

۰۱ تیر ۱۴۰۲

وقتی شاخص و معیار درستی برای تعیین شهریه مدارس غیردولتی در دست نیست

تعمیق نابرابری با شهریه‌های نجومی

موضوع تازه‌ای نیست و از فرط تکرار، کلیشه ای شده، اما آسیب‌دیدن نظام تعلیم و تربیت در مدارسی که نانی چرب دست و پا می کنند و به عدالت آموزشی لطمه می‌زنند، آنقدر مهم است که باید بازهم مورد نقد و واکاوی قرار گیرد. بحث بر سر مدارس غیردولتی است که شهریه نجومی دریافت می کنند و با شنیدنش، چشم هایمان از تعجب گرد می شود

۰۹ تیر ۱۴۰۱